projektant informacji

Interesuje mnie projektowanie czytelnej, użytecznej informacji – niezależnie czy będzie to specyfikacja produktu, czy sam produkt (system informatyczny, prezentacja multimedialna, baza danych, strona www itp.).

W 2001 r. ukończyłam Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, z dyplomem w zakresie projektowania produktu i struktur użytkowych. Ktoś miał głowę, dodając te „struktury użytkowe”, gdy nie było jeszcze CMS-ów, elektronicznego obiegu dokumentów itp. Dzisiaj większość struktur użytkowych to systemy informatyczne – dlatego zdecydowałam się na zdobycie wykształcenia w dziedzinie IT i w 2012 r. ukończyłam Wydział Zarządzania Informacją PJWSTK z tytułem inżyniera.

Jestem zatem projektantem struktur użytkowych vel informacji. Zwracam uwagę na pojęcia i ich definicje, automatyzację procesów, upraszczanie dokumentów, estetykę interfejsów, czytelność komunikatów, poprawność składu, użyteczność aplikacji.