projektant informacji

Mapa lokalizacji WUM

sierpień 2010

Przygotowana w API Google Maps interaktywna mapa przedstawiająca rozmieszczenie lokalizacji (czyli miejsc i obiektów, w których znajdują się jednostki WUM) na terenie Warszawy i okolic wraz z ich adresami oraz spisem jednostek administracyjnych i naukowo-dydaktycznych mieszczących się w danej lokalizacji. Zadaniem mapy jest ułatwić pracownikom i studentom WUM poruszanie się po kampusach Uczelni, dlatego użyte w mapie nazewnictwo bazuje na krótkich i łatwych do zapamiętania nazwach zwyczajowych.

Zakres prac: zainicjowanie projektu, opracowanie layoutu, opracowanie zdjęć i danych teleadresowych lokalizacji, powiązanie z MS SQL Server (ustawienie automatycznego zaciągania zawartości dymków i legendy mapy z bazy).

Mapa lokalizacji WUM