projektant informacji

Witryny jednostek, SKN-ów i wydarzeń WUM

styczeń 2008

Autonomiczne witryny jednostek organizacyjnych, SKN-ów i wydarzeń WUM zakładane na serwerach Uczelni i monitorowane przez Dział Informatyki.

Witryny zbudowane są na systemie CMS Drupal i mają jednolitą szatę graficzną (gotowy szablon do CSM Drupal zaadaptowany na potrzeby jednostek). Wszystkie są instancjami tej samej instalacji, co ułatwia aktualizację systemu i jego modułów. Obecnie funkcjonuje ponad 100 witryn jednostek, SKN-ów oraz wydarzeń.

Zakres prac: konfiguracja i wdrażanie modułów, prowadzenie rejestru witryn, helpdesk dla redaktorów.

Manual redaktora