projektant informacji

Witryna Wydziału Farmaceutycznego WUM

luty 2011

Witryna Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przygotowana wspólnie z pracownikami Wydziału, zbudowana w CMS Drupal. Witryna składa się z trzech sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale, branżowej oraz Wirtualnego Dziekanatu, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: farmacji i analityki medycznej. Zawiera także linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak Portal SSL-VPN, oraz informacje pobierane na stronę WF za pomocą kanałów RSS z innych witryn WUM.

Zakres prac: modyfikacja szablonu, konfiguracja modułów i uprawnień, opracowanie struktury witryny i startowej treści.

www.wf.wum.edu.pl