projektant informacji

Witryna Centrum Symulacji Medycznych

październik 2009

Witryna projektu „Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego”, realizowanego przez II Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres prac: projekt graficzny, projekt banera, zakodowanie skórki, opracowanie struktury i nawigacji witryny.