projektant informacji

Centrum Pobierania Oprogramowania

czerwiec 2011

Przeprojektowanie i przeorganizowanie dotychczasowej strony pobierania oprogramowania. Użytkownik po wypełnieniu karty rejestracyjnej dla danego programu uzyskuje dostęp do plików instalacyjnych, które wyświetlają się na tej samej stronie (nie ma - jak było wcześniej - konieczności jej opuszczania i wchodzenia na inną). Ręczne wypełnianie pól karty rejestracyjnej zastąpione zostało automatycznym pobieraniem danych z Active Directory, a zastosowany mechanizm blokady rejestracji osób nieposiadających adresu e-mail w bazie domenowej pozwala wychwycić brakujące i nieaktualne dane w bazie.

Aplikacja wykonana w ASP.NET pod kierunkiem szefa Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych.