projektant informacji

Baza jednostek WUM

marzec 2008

Baza jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dostępna przez przeglądarkę WWW i zawierająca takie dane o jednostkach, jak: informacje o kierowniku, miejscu w strukturze organizacyjnej, dane teleadresowe itp. Użytkownicy mają możliwość przeszukiwania danych poprzez fragment kodu lub nazwy jednostki.

Zakres prac: zainicjowanie projektu, opracowanie razem z programistami pól rekordu bazy.

Baza jednostek WUM