projektant informacji

Identyfikator służbowy WUM

kwiecień 2008

Projekt identyfikatora pracowniczego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres prac: projekt graficzny (z uwzględnieniem typów danych zaciąganych z bazy), opracowanie na jego podstawie szablonu dla drukarki.

Informacja na stronie Działu Informatyki WUM